Om de website van Pepeo goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ga verder

 
Verzuimmanagement
Verzuimmanagement

Verzuimmanagement

 

Actieve aanpak ziekteverzuim

Volgens de Wet Poortwachter en de WIA (UWV) moet de werkgever een actieve rol spelen bij de aanpak van ziekteverzuim. Het optimaal begeleiden van uw zieke medewerkers kost veel tijd. Met het uitbesteden van uw verzuimmanagement aan Pepeo geeft u het hele traject van verzuimmelding, verzuimregistratie, beoordeling, verzuimopvolging en verzuimanalyse uit handen aan een professional. Dat geeft u de zekerheid dat het verzuimtraject tot in de puntjes verzorgd is en volgens de wettelijke regels verloopt.

 

Casemanager

Onze  casemanager pakt de verzuimmelding zo vroeg mogelijk op en maakt een plan van aanpak voor re-integratie. Om uit te vinden welke aanpak past, gaan wij in overleg met de leidinggevenden, zoeken contact met de bedrijfsarts/arbodienst en afdeling P&O. Met deze acties neemt uw organisatie het verzuim serieus. Actieve verzuimbegeleiding zorgt voor het terugdringen van het verzuim en daarmee reduceert u kosten. Bovendien bespaart u met een lager ziekteverzuim op de verzuimverzekeringspremie.

 

Verzuimpreventie

Schakel onze consultant niet alleen in als iemand overspannen thuis zit of ontslagen wordt. Verzuimpreventie is erop gericht om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Na het opstellen van een ziekteverzuimscan stellen wij een gedegen plan op. Samen met u zorgen wij voor een integrale aanpak met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, arbeidsverwachtingen en werknemersverplichtingen. Met het signaleren van knelpunten kan verzuim voorkomen worden.

 

Goed verzuimbeleid is niet alleen belangrijk voor uw werknemers maar ook voor uw organisatie. Kunnen wij u ondersteunen in uw verzuimbegeleiding? Neem contact met ons op.

 

 

Deel deze pagina

Want beter is beter