Om de website van Pepeo goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ga verder

 
Participatiewet helpt arbeidsgehandicapten aan het werk
Participatiewet helpt arbeidsgehandicapten aan het werk

Participatiewet helpt arbeidsgehandicapten aan het werk

 

Een nieuwe Participatiewet, waarin de verschillende regelingen die op dit moment nog gelden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden samengevoegd, zal het wetsvoorstel Werken naar Vermogen vervangen. In het nieuwe regeerakkoord welke op 1 januari 2014 in werking zal treden, wordt een nieuwe wet aangenomen welke arbeids-gehandicapten aan het werk moet helpen. 

 

In dit wetsvoorstel wordt door het kabinet een quotumregeling ontworpen voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grote werkgevers. Naarmate het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening afneemt, neemt het aantal reguliere plaatsen voor arbeidsgehandicapten toe. De quotumregeling zal vanaf 1 januari 2015 in zes jaar tijd geleidelijk aan worden ingevoerd. Op deze manier wordt er voorkomen dat er verdringing optreedt en krijgen werkgevers de tijd om aanpassingen door te voeren. In datzelfde jaar zal ook de wet voor bestaande gevallen in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) gaan gelden.

 

De Participatiewet bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van het wetsvoorstel Werken naar Vermogen.

 

  • De herbeoordeling voor jongeren die al een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) hebben en de verlaging van de uitkering voor deze groep zal worden geschrapt.
  • In  zes jaar tijd wordt er voor het aannemen van arbeidsgehandicapten een quotum van vijf procent opgebouwd voor bedrijven. Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet volgt een boete van €5.000 per werkplaats voor een arbeidsgehandicapte. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers wordt een uitzondering gemaakt.
  • De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari 2014. Gemeenten krijgen binnen de wettelijke kaders ruimte om zelf beschut werk als een voorziening te organiseren. Er is geld om via deze voorziening structureel uiteindelijk dertigduizend werkplekken te realiseren afgestemd op honderd procent van het wettelijk minimumloon. De verplichting voor gemeenten om één op de drie vrijgevallen plaats in de sociale werkvoorziening op te vullen vervalt.
  • Voor zover werknemers voor een loon onder het wettelijk minimumloon werken, is dat altijd tijdelijk en groeit het totaal van loon en aanvullende uitkering toe naar het wettelijk minimumloon.
  • Op de bij gemeenten en UWV beschikbare re-integratiemiddelen wordt een doelmatigheidskorting doorgevoerd, mede in het licht van grote decentralisaties zoals bij de Participatiewet.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Deel deze pagina

Prettig en professioneel